Cze 24

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o rozwód?

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o rozwód?

Wielu klientów naszych Kancelarii zwraca się z pytaniem jakie dokumenty należy złożyć w sądzie wraz z pozwem o rozwód.

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od stanu faktycznego konkretnej sprawy m.in. od tego czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, oraz czy małżonek, który zdecydował się na złożenie pozwu żądał będzie  alimentów dla siebie.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów, które są niezbędne w przypadku wytoczenia powództwa o rozwód, natomiast jak zostało wskazane wyżej wykaz ten nie jest wyczerpujący, albowiem w zależności od okoliczności konkretnej sprawy (zwłaszcza w sytuacji gdy rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków), może zajść konieczność przedłożenia również innych dokumentów jak również powołania dalszych dowodów, np. świadków.

W każdej sytuacji do pozwu o rozwód trzeba załączyć:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale;
  2. Dowód uiszczenia opłaty od pozwu (600 zł) lub oświadczenie majątkowe (podpiąć formularz) , w przypadku złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci do pozwu należy załączyć również:

  1. Skrócone odpisy aktów urodzenia;
  2. Wykaz kosztów związanych z utrzymaniem dzieci oraz rachunki dowodzące ponoszone koszty, albowiem ma to znaczenie dla kwoty alimentów jaką Sąd zasądzi tytułem uczestniczenia w kosztach utrzymania i wychowania dzieci;

W przypadku gdy małżonek żąda alimentów dla siebie załączamy:

  1. Zaświadczenie o uzyskiwanych przez tego małżonka dochodach oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady radcy prawnego lub adwokata, którzy po zapoznaniu się z konkretnym stanem faktycznym oraz oczekiwaniami klienta, będą w stanie zaproponować najbardziej optymalny sposób prowadzenia sprawy i zgłaszanych w niej dowodów, w tym składanych dokumentów.